Knowing that I’m a rich kid, malupit kang nagpaalam

Ako’y labis na nagulat sa mga sinabi mo, aking sinabi ang paghingi ng tawad dahil sa pagsisinungaling ko, ngunit ikaw ay matigas ang loob sa iyong pasiya na makipaghiwalay.

Matapos ng ilang mga relasyon, ako rin ay nagkaroon ng mga pagkakataong makipaghiwalay sa mga kasintahan dahil sa aking yaman. Ang dahilan ay hindi ko pa rin lubos na nauunawaan, hindi naman palaging ang mga babae ay naghahanap ng asawa na mayaman. Ang aking dating kasintahan ay naging mahal ko rin noon dahil sa yaman. Ngunit ikaw ay nagpasyang tapusin ang relasyon natin.

Ako ay ipinanganak na mayaman, lumaki sa isang palasyo na may magarang sasakyan. Ang aking mga magulang ay mga may kapangyarihan at posisyon at ako ay isang lalaki na may stable na trabaho at magandang anyo.

Mahal kita at talagang nais kong gawin kang aking asawa, hindi ko inaasahan na ang aming paghihiwalay ay dahil sa dahilan ng aking kayamanan (Imahen para sa pagsasagawa).

Marahil dahil dito, marami akong mga babae na nag-aalala sa akin. Halos lahat ng mga babae na dumating sa buhay ko ay nagkagusto sa akin dahil sa aming kayamanan, ang magulang ay may pera, at ang aming tahanan ay maluwag. Ngunit dahil sa dahilan na ito, ako ay naging pagod at sawa na, sila ay hindi nagmamahal sa akin kundi sa aking pera lamang.

Matapos makipaghiwalay sa mga praktikal na mga babae na iyon, nakilala ko siya, isang mabait at magandang babae mula sa probinsya na tahimik at magalang. Noong una naming pagkakilala, hindi ko sinabi sa kanya na ako ay galing sa may-kaya at sinikap kong mabuhay ng normal na buhay. Ako rin ay nagtatrabaho at namumuhay na parang anuman. Matapos ang matagal na panliligaw, siya ay pumayag na maging aking kasintahan.

Siya ay masunurin, masipag, at tunay na magalang, sa bawat araw na lumilipas, napagtanto ko na siya nga ang babaeng kailangan ko. Isang babae na may malalim na kahulugan sa buhay, hindi nababahaginan ng pagnanasa sa kayamanan. Ako ay humiling ng kasal at siya ay sumang-ayon.

Sa araw na iyon, ako ay labis na tuwang-tuwa at nagpasyang dalhin siya upang ipakilala sa aking pamilya. Aking ibinigay ang address ng aming mansyon kung saan kami ay naninirahan. Ngunit sa sandaling ako ay nagmamaneho ng aming magarang sasakyan at ibinunyag ang aming kalagayan, siya ay nabigla at naging galit sa akin dahil sa pagkukunwari ko sa kanya.

Siya ay nagsabi rin na kung nalaman lamang niya agad na ako ay mayaman, hindi niya tinanggap ang aking pag-aalok ng kasal. Sinasabi niyang ang aming mga pamilya at estado sa buhay ay hindi tugma, at gusto lamang niya na makasama ang isang simpleng tao. Nag-aalala siya na ang pag-aasawa ng isang mayaman ay maaaring hindi magtagal dahil sa mga pagkakaiba. Ako ay labis na nagulat sa mga salitang sinabi niya, ako ay humingi ng tawad sa kanya para sa pagkakasabi ng kasinungalingan ngunit siya ay nagdesisyon na tapusin ang aming relasyon.

Siya ay tumakbo at hindi ko siya nakuha para pigilan. Mula noon, siya ay hindi na nagpaparamdam, kahit anong tawag ko sa kanya ay hindi niya sinasagot. Siya ay nagsimula ng pag-iwas sa akin. Ako ay totoong nagmamahal sa kanya at nais kong pakasalan siya, hindi ko inakalang ang dahilan ng aming paghihiwalay ay ang aking yaman.

Sa kasalukuyan, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin upang magkausap kami at maipaliwanag ko ang aking nararamdaman sa kanya. Umaasa akong mayroong mga payo na ibibigay ng mga tao.

Check Also

ABOT KAMAY NA PANGARAP:377 MERKULES FULL EPISODE MOIRA AT ZOEY NAPAKULONG NI LOLO PEPE NAPAIYAK SI Z

ABOT KAMAY NA PANGARAP:377 MERKULES FULL EPISODE MOIRA AT ZOEY NAPAKULONG NI LOLO PEPE NAPAIYAK SI Z

ABOT KAMAY NA PANGARAP:377 MERKULES FULL EPISODE MOIRA AT ZOEY NAPAKULONG NI LOLO PEPE NAPAIYAK …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *