ғʀᴀɴᴄᴇ ʀᴜɪᴢ sɪɴᴀᴍᴘ-ᴀʟ ɴɢ ᴋᴀᴛᴏᴛᴏʜᴀɴᴀɴ,ɪsᴀɴɢ ᴠᴏɪᴄᴇ ʀᴇᴄᴏʀᴅ ᴍᴀɢʙɪʙɪɢᴀʏ ʜᴜsᴛɪsʏᴀ ᴋᴀʏ ᴇʟᴠɪᴇ ᴠᴇʀɢᴀʀᴀ ??

France Ruiz SINAMP-AL ng katotohanan|Isang Voice Record magbibigay hustisya kay Elvie Vergara

Comments:

Check Also

ABOT KAMAY NA PANGARAP:377 MERKULES FULL EPISODE MOIRA AT ZOEY NAPAKULONG NI LOLO PEPE NAPAIYAK SI Z

ABOT KAMAY NA PANGARAP:377 MERKULES FULL EPISODE MOIRA AT ZOEY NAPAKULONG NI LOLO PEPE NAPAIYAK SI Z

ABOT KAMAY NA PANGARAP:377 MERKULES FULL EPISODE MOIRA AT ZOEY NAPAKULONG NI LOLO PEPE NAPAIYAK …