ғʀᴀɴᴄᴇ ʀᴜɪᴢ, ᴋʀɪᴛʟᴋᴀʟ ᴀɴɢ ʟᴀɢᴀʏ sᴀ ᴏsᴘɪᴛᴀʟ! ᴇʟᴠɪᴇ ᴠᴇʀɢᴀʀᴀ ᴋᴀsᴀᴍʙᴀʜᴀʏ ᴀᴡᴀɴɢ ᴀᴡᴀ sᴀ ᴅᴀᴛɪɴɢ ᴀᴍᴏ!

France Ruiz, KRITlKAL ang lagay sa OSPITAL! ELVIE VERGARA KASAMBAHAY AWANG AWA sa dating amo!

Comments:

Check Also

ABOT KAMAY NA PANGARAP:377 MERKULES FULL EPISODE MOIRA AT ZOEY NAPAKULONG NI LOLO PEPE NAPAIYAK SI Z

ABOT KAMAY NA PANGARAP:377 MERKULES FULL EPISODE MOIRA AT ZOEY NAPAKULONG NI LOLO PEPE NAPAIYAK SI Z

ABOT KAMAY NA PANGARAP:377 MERKULES FULL EPISODE MOIRA AT ZOEY NAPAKULONG NI LOLO PEPE NAPAIYAK …