Biglang pagdating sa opisina ng asawa, agad na naghiwalay ang kanyang asawa dahil sa kakaibang upuan sa dressing room.

Sa loob ng apat na taon ng iyong pagsasama sa iyong asawa, malamang ay naranasan ninyo ang iba’t ibang emosyon at mga karanasan. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkakaiba, nararamdaman mo ang pagtaas ng pagpapahalaga sa inyong pagsasama mula noong mga unang araw. Ito ay isang magandang bagay, na sa kabila ng mga pagbabago at pag-unlad ng inyong relasyon, ay nananatili pa rin ang pagmamahalan at pagpapahalaga sa isa’t isa mula sa kanilang mga unang tagpo. Ang mga karanasan na ito, ang mga magandang pagkakataon at ang mga pagsubok, ay nagbibigay daan sa pagpapalalim at pagpapalaganap ng inyong pagmamahalan sa bawat isa.

Binibigyan niya ako ng pakiramdam ng kapayapaan ng isip kahit na siya at ako ay tumatakbo para sa paggamot sa kawalan ng katabaan sa loob ng maraming taon.

Tandaan mo noong araw na minahal kita, pareho silang walang dala. Nag-aral siya ng ekonomiya at nag-aral ako ng lipunan, ang pag-ibig na nagmumula sa dalawang magkasalungat na kaluluwa ay parang dalawang magkasalungat na poste ng magnet na umaakit sa isa’t isa. Kami ay kakaibang magkatugma, na nagbibigay sa isa’t isa ng hindi pa nagagawang mainit na pakiramdam. Pinagsasama-sama tayo ng mga relasyon at buhay upang pahalagahan at mahalin higit kailanman.

Maraming ups and downs ang pinagdaanan ng pag-ibig dahil akala ng mga magulang sa magkabilang panig ay wala pa kami sa tamang edad, ang pagpapakasal sa akin ay makakapigil sa kanyang career. Sa tapat na pagmamahal, pinatunayan ng dalawa sa kanyang mga magulang na, kapag nagkasundo ang mag-asawa, makukuha nila ang pinakamahalagang bagay. Nasa tamang edad ka man, walang pagmamahal, walang saysay ang lahat ng pagsisikap.

Matapos ang mahigit isang taon na pagpapalakas-loob sa aking ina, sa wakas ay naaprubahan na rin kami. Kaya lang, sa loob-loob ko, medyo may guilt din ako dahil hindi naman talaga ako tinuturing na anak ng nanay niya sa pamilya. Sabi ko sa sarili ko, hangga’t nabubuhay ako, mamahalin ako ng nanay ko.

Ang pag-ibig ay dumaraan sa maraming pagsubok dahil sa mga magulang mula sa dalawang panig na naniniwala na hindi kami tugma sa edad, at ang pagpapakasal ay magbabawal sa iyong tagumpay. (Ipakita ang larawan)

Kahit na ako’y naging manugang, laging nasa isip ko na dapat ituring ang mga magulang niya bilang aking mga magulang. Hindi ko kailanman pinaghiwalay ang pamilya mula sa labas, kailangan kong maging patas sa lahat ng aspeto. Kapag ang mga magulang niya ay may sakit, ako’y nagmamadaling gumawa ng lahat ng aking makakaya upang sila’y alagaan at mapanatag ang kalooban niya. Ito rin ang nagpapalakas sa aming pagsasama bilang mag-asawa.

Ngunit may isang bagay na nagdudulot ng hirap sa amin, ito ay matapos ang mahigit 4 na taon ng pag-aasawa, kami pa rin ay wala pang anak. Nagpunta kami sa doktor at sinabi niya na pareho kami ay may problema kaya’t ang pagkakaroon ng anak ay lubos na mahirap, kailangan ng tamang pamumuhay, nutrisyon, at mga gamot para sa pagpapagaling. Kahit matagal naming inilalabang ang aming pagtitiyaga, hindi pa rin kami nakakamtan ng tagumpay. Sa tagal ng panahon, unti-unti nang nadarama niya ang pagkasawa at panghihina.

Ang mga kamag-anak at mga kaibigan ay nagsisimulang mag-usap at magbanggit-banggit, inaako ako at ang aking asawa na hindi tugma sa edad at pilit na nagpakasal upang magkaroon ng anak sa ngayon. Ang mga salita ay naabot sa tenga ng ina ng aking asawa, kaya’t siya ay nagsimulang magpakita ng hindi kasiyahan sa akin, at lahat ng aking mga pagsisikap ay tila nauwi sa wala.

Subalit, ang aking asawa ay palaging sumusuporta sa akin, sinasabi na ang kanyang trabaho ay maayos at patuloy pang umaasenso, kaya’t hindi ko kailangang mag-alala. Siya’y nagbibigay ng lakas sa akin na maging matatag at itaguyod ang aking kalusugan upang magkaroon ng pag-asa na magkaroon ng anak. Ilang beses ko nang narinig ang ina ng aking asawa na nagreklamo, sinasabi niya na ako ang dahilan kung bakit wala silang anak, at ito’y nagdulot sa akin ng kalungkutan. Minsan, hindi na niya napigilan ang sarili at nagsabi sa mga kapitbahay na ang asawa ko ay kukuha ng pangalawang asawa. Tumawa ang aking asawa at nagsabi sa akin, “Baliw ka ba? Anong klaseng panahon ang nagsasabing may asawa’t may pangalawang asawa?”

Ang aking asawa ay naging head ng departamento, mataas ang sahod, may pera at kapangyarihan, ngunit ito ay hindi lamang nagdulot ng saya sa akin, kundi lalo pang nagbigay ng mas maraming pressure. Ang isang lalaki na may maraming relasyon sa labas ay inuutusan ng kanyang ina na magkaroon ng anak, habang kami ng aking asawa ay parehong nasa hirap kaya’t ito ay nagdulot sa akin ng pag-aalala.

Minsan ay ako’y sumusuko, nais ko nang tapusin ang aming pag-aasawa dahil patuloy kong nararanasan ang presyur mula sa pamilya ng aking asawa. (Ipakita ang larawan)

Noong mga panahong iyon, madalas kang busy sa trabaho, may mga kakaibang koneksyon. Tuwing umuuwi ka, lasing ka na at ang tanging nangyayari ay ilang tanong sa isa’t isa bago ka matulog. Pagkaaga, bago ka pa man makakain ng almusal, pumupunta ka na sa trabaho.

May mga pagkakataon na ako’y sumusuko, nais ko nang tapusin ang aming pag-aasawa dahil patuloy kong nararanasan ang presyur mula sa pamilya ng aking asawa. Para bang lahat ng sisi ay ibinabato sa akin. Ngunit ang mga magulang at mga kaibigan ay nagpipigil, sinasabi sa akin na dapat akong maging aktibo sa pag-aalaga sa aking asawa, na may mga taong naghihintay ng maraming taon bago magkaanak, kaya’t ang tatlong o apat na taon ay wala pa sa kalahati. Ito’y nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas upang ipagpatuloy ang pagtutok sa aming pagpapagamot.

Araw-araw, ako ay naghahanda ng pagkain, bitamina, at mga gamot para sa aking asawa na dadalhin niya sa opisina. Inatasan kami ng doktor na kailangan itong inumin ng regular… upang magkaroon ng resulta.

Matapos ang mahigit 3 na buwang pag-aalaga, isang araw, sa hindi magandang pagkakataon, nakalimutan ng aking asawa ang kanyang gamot sa bahay. Ako’y agad na pumunta sa kanyang opisina sa tanghali. Pagpasok ko sa kanyang silid, amoy pabango ang paligid at ang kanyang sekretarya ay biglang lumabas nang gulat. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit para bang siya’y naguguluhan o may ibang dahilan kaya’t siya’y may kakaibang tingin nang makita ako.

Walang anuman sana kung hindi ko naisipang tumingin sa gilid ng pintuan ng kwarto ng aking asawa at napagtanto ang isang love seat na nakatago doon. Ako’y sobrang nagulat, ang aking mga kamay at paa ay nanginginig, ngunit inilabas ko ang aking pagkabahala at tinangka na magpakalma, ako’y tumigil malapit sa area at pinagmasdan ang nangyayari. Ang aking asawa ay biglang nagmadali na itinulak ako palabas at nagsabing: “Mahal, umuwi ka na, tayo’y magkikita mamaya sa gabi.” Nag-aakalang maaari niyang linlangin ako, ngunit hindi, alam ko na lahat ng bagay.

(Note: “Love seat” ay isang uri ng maliit na sofa na madalas ginagamit para sa mga romantic na okasyon.)

Habang inaala-ala ko ang pangyayari sa sekretarya kanina, ako’y napabuntong-hininga. Marahil ba sila’y may nangyaring hindi maganda sa ganoong love seat? Bakit may ganung uri ng upuan sa silid ng opisina ng aking asawa at ito pa’y nakatago sa kwarto ng palitan ng damit? Walang ibang tao ang makakaalam ng lihim na ito at walang sinuman ang magtatangkang buksan ang kwartong iyon kung walang pahintulot ng aking asawa.

Pagdating ng gabi, ako’y naghihintay sa aking asawa, may handang hapunan na malamig na dahil nagkaroon siya ng bisitang opisyal. Ayaw kong paliguy-ligoy at direkta akong nagtanong, “Matagal ka nang malapit kay cô thư kí đó, hindi mo ba naisip na ipaalam sa akin? Kung talagang gusto mong magkaroon tayo ng anak, pwede naman nating subukan, hindi ko naman aalintanin ang bagay na iyon.”

Ako’y napakaraming beses nang napagod at sawa sa pag-aasawang ito, na puno ng mga pasanin. Tayo ay magkasama ngunit hindi tayo magkaanak, mas maganda kung tayo’y maghiwalay na lamang at bawat isa ay maghanap ng iba, sino ba ang nakakaalam kung darating ang tamang tadhana. Kung totoo mong minamahal siya, pakasalan mo siya, at ako naman ay maghahanap ng bagong buhay para sa aking sarili. Bagamat hindi iyon ang nais ko, ngunit ito’y bahagi na ng buhay…

Humihingi ng patawad ang aking asawa, ngunit alam ko, ang desisyon na ito ngayon ay maaaring masakit sa ngayon ngunit magdadala ng kaligayahan para sa aming dalawa sa hinaharap. (Ipakita ang larawan)

Sa pagitan ng aming pag-uusap, siya ay umamin sa lahat. Sa totoo lang, ito ay isang senaryong aking iniisip, ako ay walang kaalaman sa mga pangyayari, ngunit hindi ko inakala na ito ay totoo. Siya’y nagpaplanong magkaroon ng labas-bansa upang subukan ang kakayahan niyang magkaroon ng anak?

Ako ay umiyak nang tulad ng ulan ngunit naging matapang ako sa pagpapasyang isumite ang aking kahilingan para sa paghihiwalay. Marahil, ang kanyang pangangaliwa ay tulad ng isang patak ng tubig na nagpuno ng baso. Napakahalaga na pagod na pagod na ako sa mahabang panahong pagsasama, sa lahat ng mga hirap at presyon, sa pagmamahal na walang pagod para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kung hindi namin magagawang magkaroon ng anak, sa huli ay maghihiwalay kami, mas mainam nang masaktan ng isang beses at tapos na.

Siya ay nagmamakaawa na bumalik ako, ngunit alam ko, ang desisyon na ito ngayon ay maaaring masakit sa oras na ito ngunit magdadala ng kaligayahan para sa aming dalawa sa hinaharap. Ako ay ganap na nagsasang-ayon na maghiwalay at nagdadasal para sa kanyang kaligayahan.

Check Also

ABOT KAMAY NA PANGARAP:377 MERKULES FULL EPISODE MOIRA AT ZOEY NAPAKULONG NI LOLO PEPE NAPAIYAK SI Z

ABOT KAMAY NA PANGARAP:377 MERKULES FULL EPISODE MOIRA AT ZOEY NAPAKULONG NI LOLO PEPE NAPAIYAK SI Z

ABOT KAMAY NA PANGARAP:377 MERKULES FULL EPISODE MOIRA AT ZOEY NAPAKULONG NI LOLO PEPE NAPAIYAK …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *